Newyddion

Codi Arian wrth Arbed Dŵr yng Ngholeg Iâl

February 7, 2013

Cododd dysgwyr gwaith plymwr Coleg Iâl bron i £200 i Hosbis Tŷ’r Eos trwy godi ymwybyddiaeth am yr angen hanfodol i arbed dŵr.

Trefnodd myfyrwyr Iâl ddigwyddiad codi arian ysblennydd yn seiliedig ar y Cyfrifydd Arbed Dŵr o wefan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni er mwyn amlygu dulliau i gadw ac arbed ein hadnodd dŵr gwerthfawr.

Yn frwdfrydig yn eu hymdrechion, am rodd fechan, anogodd y myfyrwyr eu myfyrwyr gyfoedion a staff fel ei gilydd i lenwi arolygon unigol. Wrth gynnig cyngor gwerthfawr ar arbed dŵr i bawb a gymrodd ran yn ystod eu diwrnod codi arian, llwyddodd y myfyrwyr i lenwi 85 o arolygon ymchwil gan godi cyfanswm o £170.00 i Hosbis Tŷ’r Eos. Fel rhan o’r ymarfer codi ymwybyddiaeth, rhoddwyd enw pawb a gymrodd ran i het a thynnwyd enwau i ennill gwobrau a roddwyd i’r fenter gan fusnesau lleol.

Cyfrannwyd gwobrau raffl trwy garedigrwydd aelodau o staff Iâl ac archfarchnad Morrisons yn ogystal â chwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. Roedd y criw yn arbennig o falch i gael cynnyrch rhagorol i arbed dŵr gan Chris Smith o Ddyffryn Dyfrdwy a fu’n hael iawn yn cyfrannu pennau cawod a bagiau gwagu seston i arbed dŵr.

“Pan wnaethom ni gysylltu â Chris, roedd yn fwy na pharod i gefnogi’r achos teilwng hwn gan ddefnyddio gweithgaredd sy’n amlwg wedi ei gynllunio i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am yr angen i arbed dŵr,” meddai’r myfyrwyr Lefel Un Mynediad at Wasanaethau Adeiladu.