Newyddion

Cyswllt Sant Ffolant i Goleg Iâl ac Amgueddfa ac Archifau Wrecsam

February 10, 2012

Mae Coleg Iâl ac Amgueddfa Wrecsam wedi dod at ei gilydd am gyfle Sant Ffolant.

Yn dilyn ymweliad diweddar â Choleg Iâl gan Amy Sayers, artist arbenigol mewn torri papur, cynlluniodd myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 2 gyfres unigryw o gardiau Sant Ffolant a’u cynhyrchu. Gweithiodd y dysgwyr creadigol gyda’r artist i greu cardiau Sant Ffolant dethol i’w gwerthu yn Amgueddfa ac Archifau Wrecsam, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam.

Bydd calonnau o lechen, bathodynnau llwyau caru a marciau llyfrau wedi eu cynllunio’n fendigedig hefyd ar gael i’w prynu ochr yn ochr â’r cardiau Sant Ffolant nodedig a wnaethpwyd yn fedrus gan ddysgwyr Iâl fel rhan o’u prosiectau menter creadigol a Bagloriaeth Cymru.

Mae’r fenter hon yn gyfle cydweithredol i’r dysgwyr gydweithio â’r amgueddfa i greu rhoddion ar thema cariad a fydd yn rhan o arddangosfa Dydd Sant Ffolant yn yr amgueddfa o heddiw ymlaen.