Newyddion

Uniad yn creu Coleg Cambria ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

August 5, 2013

Coleg Cambria

Yn dilyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru, bu i Goleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl uno ar Awst 1af 2013 i greu Coleg Cambria. Bydd y coleg yn un o’r sefydliadau addysg mwyaf yng Nghymru a’r 10fed coleg AB mwyaf yn y DG. Bydd yn darparu cyrsiau ar gyfer dros 8000 o ddysgwyr llawn amser, a 25000 o ddysgwyr rhan-amser a dysgwyr yn y gweithle pob blwyddyn, yn cyflogi dros 1600 o staff, a gan incwm blynyddol o dros £60 miliwn.

Bydd creu Coleg deinamig ac arloesol yn darparu “siop un alwad” ar gyfer dysgwyr a chyflogwyr a’r amrediad ehangaf o gyrsiau hygyrch yng Ngogledd Cymru. Bydd y coleg newydd hefyd yn darparu dysgwyr gydag amrediad ehangach o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ychwanegodd Mr John Clutton, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Cambria

“Mae gan y ddau goleg hanes hir a balch o ddarparu dysgu ac addysgu gwych a gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth. Rydym yn hyderus y bydd yr uniad yma’n adeiladu ar y sylfeini llwyddiannus hyn ac yn darparu coleg addysg bellach sector-arweiniol fydd yn cefnogi busnesau, cymunedau ac unigolion yn y rhanbarth”.

Dywedodd Mr David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, sy’n glir ei farn bod yr uniad yn gam ymlaen ar gyfer y colegau ac Addysg Bellach yng Nghymru

“Rydym wedi dangos dros y blynyddoedd diwethaf sut mae uniadau yn gallu gwneud y sector yn gryfach ac yn fwy effeithiol. Rydym wrth ein bodd gyda’r cyflawniad diweddaraf yma fydd yn dod â dau goleg addysg bellach llwyddiannus ynghyd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru mewn uniad cyfartal.

Aeth Mr Jones ymlaen i ddweud

“Rwy’n hyderus trwy ein staff rhagorol fod gennym ni’r sgiliau, gallu a phrofiad i sefydlu’r coleg fel canolfan ryngwladol o ragoriaeth ar gyfer Addysg Bellach a dysgu galwedigaethol, a byddwn yn chwarae rhan bwysig ym mholisïau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg, dysgu gydol oes a sgiliau”.

Yn dilyn y lansiad swyddogol ar faes y Brifwyl ar 5 Awst dywedodd Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru a fydd yn lansio’r coleg yn swyddogol:

“Mae creu Coleg Cambria yn cynrychioli ymrwymiad clir i gryfhau darpariaeth Addysg Bellach yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Bydd yr uniad yma yn cyfuno cryfderau’r ddau sefydliad er budd dysgwyr trwy gydol y rhanbarth, ac economi Cymru gyfan”.

Tags: