Newyddion

Tymor newydd cyffrous yng Ngholeg Cambria

August 27, 2015

Cambria_RGB-final-767x505

Mae staff yng Ngholeg Cambria yn brysur yn paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd gyffrous arall yn y coleg yn barod i groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr presennol.

Yn dilyn wythnos canlyniadau TGAU mae’r staff ar gael i roi cyngor ac arweiniad ar ddewisiadau gyrfa, hyfforddiant a llwybrau addysg bellach, yn ogystal â chyllid a dewisiadau cymorth eraill sydd ar gael. Rydym hefyd yn annog y rhai na enillodd y graddau roeddent yn gobeithio’u cael, i gysylltu â’r coleg i gael cymorth llawn wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â’u dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau, ewch i’n gwefan www.cambria.ac.uk neu ffoniwch ni ar 0300 30 30 008.