Newyddion

Cydnabyddiaeth Uchel i Ddarlithydd Lletygarwch Coleg Iâl am Gyflwyno yn y Gymraeg

September 7, 2012

Mae Darlithydd Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Iâl, Rhiannon Ballinger yn dathlu llwyddiant wedi cael marciau uchel yn ei chyfnod sabothol Cymraeg.

Gan ennill 4 gradd “A”; mae Rhiannon, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, yn gydlynydd cwrs blwyddyn gyntaf Diploma VRQ a chwrs NVQ mewn Coginio Proffesiynol ac yn diwtor personol yng Ngholeg Iâl wedi cwblhau Hyfforddiant Uwch i Ymarferwyr Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor. Lluniwyd y cwrs a ddilynodd, a symbylwyd gan Lywodraeth Cymru, i alluogi siaradwyr Cymraeg rhugl i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg i safon uwch er mwyn addysgu yn Gymraeg neu’n ddwyieithog.

“Roedd yn waith caled,” meddai Rhiannon, sydd bellach yn awyddus i barhau â’i hastudiaethau Cymraeg i lefel meistr ym Mhrifysgol Bangor.
“Byddwn yn bendant yn ei argymell i eraill.”

Lluniodd Rhiannon, sy’n llwyr ymroddedig, bortffolio bersonol yn cynnwys sgiliau dysgu a chyfieithu uwch wrth barhau â’i rôl heriol yng Ngholeg Iâl.

“Rydym yn hynod o falch o Rhiannon,” meddai Mark Parsons, Rheolwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Iâl,
“Bydd hyfforddiant Rhiannon yn ategu ein darpariaeth dysgu yn y Coleg.”

Daeth cwrs Rhiannon i ben gydag adroddiad i Lywodaeth Cymru’n amlygu ei dysgu. Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn eiriolwr dros y cwrs dysgu o bell tri mis o hyd sy’n cynnwys blociau dysgu o un wythnos bob mis ym Mhrifysgol Bangor.