Newyddion

Yr Egwyddorion Gorau am Wasanaeth Cwsmeriaid yng Ngholeg Iâl

March 13, 2013

Cafodd myfyrwyr Coleg Iâl ar gwrs Lefel Dau mewn Lletygarwch ac Arlwyo eu cydnabod am “gerdded yr ail filltir” er budd eu cwsmeriaid.

Fel rhan o’u cwrs VRQ Lefel Dau mewn Lletygarwch ac Arlwyo, cafodd myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo Coleg Iâl eu Dyfarniadau WorldHost mewn Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid. Gan arddangos gwerth eithriadol gwasanaeth cwsmeriaid da, bu’r cwrs undydd a’r broses asesu’n ymwneud ag ystod eang o sgiliau gan gynnwys ymdrin â chwynion, arferion ar y ffôn a rhagweld anghenion cwsmeriaid.

“Dangosodd ein myfyrwyr ymwybyddiaeth eithriadol am “gerdded yr ail filltir” er budd y cwsmer a oedd yn ganolbwynt allweddol i lwyddo ar y cwrs,” meddai Nigel Taylor, Tiwtor Lletygarwch ac Arlwyo Blaen y Tŷ yng Ngholeg Iâl.

Y criw o fyfyrwyr lletygarwch ac arlwyo yw’r ail garfan o fyfyrwyr i gwblhau’r cymhwyster People 1st sydd hefyd yn cael ei ddilyn gan fyfyrwyr teithio a thwristiaeth Coleg Iâl. People 1st yw’r cyngor sgiliau sector ar gyfer lletygarwch, cludo teithwyr a theithio a thwristiaeth yn y DU.