Newyddion

Tomasz o Goleg Cambria yn ennill gwobr llawn bri

March 3, 2015

Tomasz

Bydd Tomasz Ferenc, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, yn derbyn Medal Ragoriaeth City and Guilds ym mis Ebrill am ei gyflawniadau rhagorol wrth gwblhau ei Ddiploma Coginio Proffesiynol Lefel 2.

Fel rhan o’r broses ddewis ar gyfer y wobr fawreddog hon, bu’r Worshipful Company of Cooks of London yn ystyried ei enwebiad cyn penderfynu rhoi Gwobr Cherry Grainger City and Guilds 2014 iddo.  Dyma’r tro cyntaf i unrhyw un o’r coleg ennill y wobr hon.

Mae Tomasz Ferenc, sy’n gweithio fel Chef yn The Llyndir Hotel, Yr Orsedd Goch, bellach wedi cwblhau ei gymhwyster Lefel 2 ac ar hyn o bryd mae hanner ffordd tuag at ennill ei Ddiploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol yn y coleg, gan ddangos yr un ymrwymiad, ymdrech a phenderfyniad ag o’r blaen.

Dywedodd Glen Foley ei diwtor, a’i enwebodd ar gyfer Medal Ragoriaeth City and Guilds; ‘Cafodd Tomasz a minnau wahoddiad i’r Innholders Hall, Llundain sy’n dyddio’n ôl i’r 1600au, am ginio braf iawn ac i gyflwyno’r wobr iddo’.

‘’Derbyniodd Tomasz gobled wedi’i hysgythru’n gain a gwobr o £250.  Roeddent yn ei hoffi’n fawr ac roedd yn llysgennad gwych i’r coleg ar ei daith gyntaf erioed i Lundain’.