Newyddion

Tom yn Dychwelyd i Gynnal Dosbarth Meistr Yng Ngholeg Cambria

October 16, 2014

Tom Bell

Yr wythnos hon, daeth Tom Bell, 18 oed a chyn fyfyriwr Arlwyo VRQ Lefel 2 yng Ngholeg Cambria, sydd bellach yn aelod o Dîm Simon Radley yng Ngwesty’r Grosvenor Caer, i gynnal arddangosiad dosbarth meistr i ysbrydoli’r myfyrwyr.

Daeth Tom i Goleg Cambria o Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn i astudio Arlwyo Lefel 1 VRQ.  Yn ddysgwr brwdfrydig, ymhyfrydodd Tom yn ei hyfforddiant yn gyflym a daeth yn aelod poblogaidd iawn o’i grŵp.

Ar ôl cael eu calonogi gan hyder a datblygiad cyflym Tom, enwebodd staff y coleg ef i gymryd rhan mewn cystadlaethau Her Coginio Cymru, lle meithrinodd ei frwdfrydedd am fwyd gwych.  Cyfeiriodd Tom at ei lwyddiannau mewn cystadlaethau ar ei CV a bu hynny’n werthfawr iawn iddo mewn cyfweliadau.  Mae Tom yn honni ei fod wedi dod o hyd i gyfeiriad ei yrfa yng Ngholeg Cambria.

Rhoddodd Coleg Cambria wybodaeth werthfawr i mi am bwysigrwydd hylendid da wrth baratoi bwyd,” meddai Tom, “cefais fy nghyflwyno i ystod eang o arddulliau gan gynnwys bwyd gwych. Roedd cael cynnig swydd yn Nhîm Simon Radley yng Ngwesty’r Grosvenor Caer yn gam ardderchog i mi tuag at gyflawni fy mreuddwyd o ddod yn ben-cogydd llwyddiannus. “

  Dywedodd Chris Griffiths, Tiwtor Arlwyo a Lletygarwch:

“Rydyn ni’n falch iawn o gael croesawu Tom yn ôl i roi dosbarth meistr i ni ac i ysbrydoli myfyrwyr. Pan roedd yn y coleg, roedd bob amser yn dod ymlaen gyda phawb ac roedd bob amser yn barod i helpu unrhyw un, mae’n frwd iawn, mae’n parchu eraill ac mae’n wir haeddu symud ymlaen yn ei yrfa.”