Newyddion

Tiwtor Coleg Cambria yn Datrys ‘Conundrum’ Countdown

January 15, 2015

COUNTDOWN

Yn ddiweddar, llwyddodd Rachel von Borstel, tiwtor Gweinyddiaeth Coleg Cambria i guro cystadleuwyr Countdown trwy ddatrys y conundrum ar ymweliad y coleg â MediaCity ym Manceinion.

Ymwelodd staff a myfyrwyr adran Gweinyddiaeth safle Glannau Dyfrdwy’r coleg â chanolfan y diwydiannau creadigol yn Salford Quays a chael cyfle i fod yn rhan o gynulleidfa Countdown.  Gyda phen a phapur wrth law cafodd y myfyrwyr eu hannog i gystadlu yn erbyn y cystadleuwyr wrth wylio’r rhaglen yn cael ei ffilmio.

Nid oedd y cystadleuwyr, a oedd yn cael eu ffilmio ar gyfer y rhaglen a fydd yn cael ei darlledu ar 4 Chwefror, yn gallu datrys y conundrum.  Felly, gofynnodd Nick Hewer, cyflwynydd y rhaglen, i’r gynulleidfa am yr ateb, ac roedd tiwtor y coleg, Rachel Von Borstel yn gallu cynnig yr ateb cywir “lunchtime”.

O ganlyniad i hynny, cafodd Rachel ei ffilmio ar gyfer y rhaglen a rhoddwyd mwg arbennig Countdown iddi. Roedd y myfyrwyr wedi mwynhau’r ymweliad yn fawr ac wedi mwynhau gweld yr holl waith y tu ôl i lenni’r stiwdio.

Dywedodd Rachel:

“Roedd yn brofiad gwych i’r myfyrwyr a’r staff gael bod yn rhan o gynulleidfa Countdown. Mae’n rhaglen sydd wedi bod ar y teledu ers blynyddoedd ac roedd yn wych gweld sut mae’r rhaglen yn cael ei chynhyrchu a chael bod yn rhan ohoni. Mwynhaodd y myfyrwyr gystadlu yn fawr ac roedd yn well fyth cael ateb y conundrum yn gywir a bod yn rhan o’r recordiad.”

Dywedodd Brittany Dean, un o’r myfyrwyr a fu ar y daith i MediaCity:

“Roeddwn i’n meddwl bod y daith i Countdown yn brofiad gwych ac mi wnes i wir fwynhau’r diwrnod.  Roedd yn dda cael eistedd yn y gynulleidfa i weld sut mae’r cyfan yn gweithio.”