Newyddion

Tîm Troseddau Cefn Gwlad Gogledd Cymru yn ymweld â Llysfasi.

March 11, 2015

PCSO

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr amaethyddiaeth o Goleg Cambria, Llysfasi ymweliad gan Geraint Jones, Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH) Tîm Troseddau Cefn Gwlad, Heddlu Gogledd Cymru.

Rhoddodd yr ymweliad gyfle i fyfyrwyr ddysgu am waith y Tîm Troseddau Cefn Gwlad sy’n cynnwys delio â dwyn offer, beiciau pedair olwyn, da byw a thanwydd. Siaradodd y SCCH Geraint Jones am ei gysylltiad gyda’r gymuned yn darparu cyflwyniadau i nifer o fudiadau ynglŷn â’i waith, rhoi cyngor i bobl ynglŷn â dulliau atal troseddu a chynorthwyo gyda gwaith parhaus yr heddlu.

Roedd gan ddysgwyr Llysfasi gryn ddiddordeb mewn clywed mai un o’r prif broblemau mae’n rhaid i’r tîm fynd i’r afael â hi’n gyson ydi ymosodiadau cŵn ar dda byw.

Dywedodd y SSCH Geraint Jones: “Ein bwriad dros y misoedd nesaf yw gweithio gyda Choleg Cambria i roi mewnbwn i holl fyfyrwyr Llysfasi am droseddau cefn gwlad, er mwyn eu haddysgu a’u helpu i ddeall effaith troseddau cefn gwlad ar gymunedau a’r economi lleol.”

Ychwanegodd Phillip Rowlands, Myfyriwr Amaethyddiaeth, a fynychodd un o’r sgyrsiau:

“Roedd y sgwrs yn llawn gwybodaeth ac roedd yn dda i wybod bod ein cymunedau gwledig yn cael eu diogelu fel hyn.”