Newyddion

“Tîm Harddwch” Del-frydol Coleg Cambria

March 3, 2015

Marilyn, Sammy

Mae rhagor o heriau’n wynebu tair myfyrwraig Therapi Harddwch Uwch yng Ngholeg Cambria, sy’n paratoi ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Sgiliau’r DU.

Cafodd y myfyrwyr ymroddedig, Samantha Adams, Marilyn Lowrie a Sarah Fylan eu galw’n “Dîm Delfrydol” gan eu tiwtor Ruth Payton, ar ôl iddynt lwyddo i symud ymlaen o’u cwrs Lefel 2 i’w statws uwch.  Mae’r merched yn brysur yn perffeithio’u sgiliau, a fydd yn cael eu hasesu’n feirniadol yn y cystadlaethau, sy’n cynnwys ymgynghori, tylino’r cefn a thriniaethau galfanig i’r wyneb a thriniaethau ffaradig i’r corff.

“Dyma fy ‘Nhîm Delfrydol’ ac maen nhw’n glod mawr i’r coleg,” dywedodd Ruth Payton, Darlithydd Therapi Harddwch yng Ngholeg Cambria, “Maen nhw i gyd wedi gwella cymaint, ac rwy’n hyderus y byddan nhw’n perfformio gyda gwir broffesiynoldeb yn y cystadlaethau.”

Mae’n rhaid i’r myfyrwyr nawr gymryd rhan mewn cystadlaethau uwch, a byddant yn cystadlu yn rownd derfynol Cymru yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar 11 Mawrth.  Bydd y tair myfyrwraig yn cymryd rhan yng nghystadlaethau rhanbarthol WorldSkills UK ym mis Mai ac maent yn gobeithio y byddant yn cael eu dewis i fynd ymlaen i rowndiau terfynol Sgiliau’r DU ym mis Tachwedd.