Newyddion

Tîm Cymru yn galw ar fyfyrwyr Coleg Cambria

October 13, 2014

world skills website photo

Dewiswyd ugain o fyfyrwyr Coleg Cambria i gynrychioli Tîm Cymru yn rownd derfynol genedlaethol y World Skills Show yn Birmingham y mis nesaf, ar ôl iddynt lwyddo yn y camau blaenorol.

Cynhaliwyd dathliad arbennig i nodi’r gamp ragorol hon ar safle Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy gyda Carl Sergeant AC a Mark Tami AS.

Mae dysgwyr Coleg Cambria bron yn draean 62 aelod Tîm Cymru.  Byddant yn cystadlu mewn nifer o feysydd sgiliau, gan gynnwys cerbydau modur, trin gwallt, harddwch, colur i’r cyfryngau, trydanol, gwaith asiedydd, y cyfryngau, gwaith platiau metel a pheirianneg awyrennau.

Mae cystadlaethau WorldSkills y DU yn gofyn am safon uchel o sgiliau ac maent yn cael eu cynnal bob blwyddyn ledled Prydain.  Nod y cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion ledled y wlad i ragori yn eu sgiliau galwedigaethol, wrth gynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan, a gwella parch, a safonau gwaith mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol.

Mae’n bosibl y bydd y cystadleuwyr llwyddiannus yn gymwys i gystadlu yn rownd derfynol un WorldSkills a gynhelir yn Sao Paulo, Brasil yn 2015.

Wrth longyfarch y myfyrwyr, ddywedodd Mark Tami AS:

“Rwy’n falch o weld cymaint o fyfyrwyr Coleg Cambria yn cyrraedd y rowndiau terfynol cenedlaethol eleni.  Mae sgiliau mor bwysig i’n dyfodol.”

Dymunodd Carl Sergeant AC bob llwyddiant i’r dysgwyr yn Birmingham, gan ganmol eu llwyddiant a gyflawnwyd trwy waith caled.  Dywedodd:

“Ni ddylid tanbrisio’r rhaglen sgiliau ac rydyn ni’n ffodus iawn i gael Coleg Cambria yn yr ardal hon, un o’r colegau gorau yng Nghymru, sy’n cyfrannu at ddatblygu’r rhaglen honno trwy ddarparu cyrsiau hyfforddi safon uchel mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol.”

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i bob un o’n dysgwyr yn y rownd derfynol eleni.  Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o’n myfyrwyr yn cystadlu ar lwyfan genedlaethol gyda phrentisiaid a dysgwyr mwyaf dawnus Prydain.

“Rydyn ni’n herio’n dysgwyr yn barhaus i feithrin y profiad y bydd ei angen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus, ac rydyn ni’n ymrwymedig i weithio’n agos gyda chyflogwyr i ddatblygu gweithlu medrus a deinamig, sy’n hanfodol i greu economi llewyrchus a chynaliadwy.”