Newyddion

Tîm Cemeg Coleg Cambria yn cyrraedd y brig

April 15, 2015

AS Chemistry 1 (2)

Daeth criw o fyfyrwyr Cemeg o Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ail yng Nghystadleuaeth Dadansoddwyr Ysgolion Cymdeithas Frenhinol  Cemeg ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Mae Jordan Manley, 17 o Gei Conna, Jennifer Rowlands, 17 oed, o Gaer, ac Emily Noden, 18 o Lloc yn astudio Cemeg Uwch Gyfrannol ar safle Glannau Dyfrdwy ac wrth eu boddau efo’u llwyddiant.

Mae’r gystadleuaeth wedi ei hanelu at fyfyrwyr Cemeg uwch Gyfrannol ac yn gyfle iddynt i sefyllfa bywyd go iawn gan ddefnyddio offer a thechnegau labordy yn fwy cyfarwydd i gemegwyr graddedig neu ddiwydiannol.

Mae pob ysgol neu goleg anfon tîm o 3 fyfyrwyr sydd yn gweithio yn y labordy heb diwtor. Maent yn cael eu marcio, nid yn unig ar eu canlyniadau, ond hefyd ar eu gwaith tîm, ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch, yn ogystal â chywirdeb. Eleni roedd y gwaith ymarferol yn cynnwys arbrawf distyllu a dadansoddiad oedd yn ymwneud â dadansoddi cynnwys alcohol o samplau.

Dywedodd Helen Williams, tiwtor yng Ngholeg Cambria:

”Rwy’n wirioneddol falch o gyflawniad y myfyrwyr gan fod y gystadleuaeth yn un anodd bob blwyddyn. Roedd yn rhaid iddynt gadw’u  pennau,  gweithio’n gywir ac effeithiol iawn fel tîm. Llongyfarchiadau i’r tri ohonyn nhw am gynrychioli Coleg Cambria ac ennill un o’r tair gwobr uchaf. ”