Newyddion

Esgob Wrecsam, y Gwir Barchedig Monsignor Peter Brignall, a ordeiniwyd yn ddiweddar, yn ymweld â Choleg Iâl

December 14, 2012

Croesawodd Coleg Iâl Esgob Wrecsam sydd newydd ei benodi, a chafodd daith fer o amgylch y cyfleusterau gan gynnwys arddangosfa ddiweddaraf yr Oriel Goffa.

Mwynhaodd y Gwir Barchedig Monsignor Peter Brignall ginio ym Mwyty Rendezvous y Coleg yng nghwmni Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl, ynghyd â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Jane Tilston, a’r Cyn-gadeirydd a ymddeolodd yn ddiweddar, Carol O’Toole.

“Pleser pur oedd croesawu Esgob Wrecsam ar ei ymweliad cyntaf â Choleg Iâl i weld ein cyfleusterau rhagorol,” meddai’r Pennaeth, Dhesi.
Cyhoeddwyd Monsignor Peter Brignall yn Esgob Etholedig Esgobaeth Wrecsam ym mis Mehefin. Ef oedd Ficer Cyffredinol yr Esgobaeth ac yn Ddeon yr Eglwys Gadeiriol. Mae’n dilyn yr Esgob Edwin Regan ar ei ymddeoliad wedi 18 mlynedd yn Esgob yr esgobaeth. Cynhaliwyd Ordeiniad Esgobaethol yr Esgob Etholedig Monsignor Brignall ym mis Medi yn Eglwys Gadeiriol y Santes Fair, Wrecsam.

Ordeiniwyd Monsignor Brignall, 58 oed, yn offeiriad yn Esgobaeth Menevia gan yr Esgob Langton Fox ym 1978, ac ef oedd Deon Eglwys Gadeiriol y Santes Fair, Wrecsam o 1999 ymlaen ac yn Ficer Cyffredinol yr Esgobaeth ers 2003. Roedd yn Ymddiriedolwr yr Esgobaeth ac ef oedd Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Esgobaeth. Bu hefyd yn Gadeirydd Comisiwn Litwrgaidd yr Esgobaeth ac roedd yn Gynghorydd yr Esgob ar Gaplaniaeth Gofal Iechyd.