Newyddion

Coleg Iâl yn diolch i Ysgol Gynradd Leol

July 6, 2012

Ymhyfrydodd Coleg Iâl wrth groesawu Mr Newbold, Pennaeth Ysgol Penycae a’i ddisgyblion blwyddyn pump a chwech i fwynhau bore prysur i ddweud “Diolch” am eu cymorth a’u cefnogaeth gydag ymweliad diweddar Prosiect Her Affrica Coleg Iâl.

Cynorthwyodd disgyblion yr ysgol gynradd leol brosiect Her De Affrica Coleg Iâl drwy gyflenwi platiau, dysglau a chwpanau plastig i blant yr ysgolion a fynychwyd yn gynharach eleni yn Cape Town. Er mwyn gwneud cyfraniad at raglen fwydo’r ysgolion, cysylltwyd darnau arian i’r platiau a’r dysglau.

“Roeddem wrth ein bodd i gael y cyfle i ddiolch iddynt am eu cefnogaeth,” meddai Paula Hancock Wood, Cyfarwyddwr y Gyfadran Gwasanaethau yng Ngholeg Iâl.
{image_1}
“Mae Ysgol Penycae yn cefnogi ein cyrsiau Gofal Plant ac Addysg ac mae ein myfyrwyr Lefel 2 a Lefel 3 yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd fel rhan o’u profiad ar leoliad yn yr adran babanod a’r adran iau. Mae gennym berthynas ragorol gyda’n partneriaid yn y gymuned leol ac edrychwn ymlaen at ragor o weithgaredd rhyng-ysgolion gydag Ysgol Penycae ac eraill yn y dyfodol,” ychwanegodd.

Sgwrsiodd yr ymwelwyr ifanc cefnogol â thîm Her Affrica a gwelwyd lluniau o’r daith yn ogystal â rhannu adborth. Aethpwyd â nhw ar daith o amgylch cyfleusterau Salon Gwallt a Harddwch newydd Iâl a Theithiau Iâl. Yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu, cawsant roi cynnig ar gyfrifiaduron gwe-lyfrau newydd a chyflwynwyd pecyn diddorol iddynt yn cynnwys llyfr darllen, pensiliau a gemau chwilair, a daeth eu hymweliad i ben gyda sudd a bisgedi ym mwyty enwog Iâl, Rendezvous.