Newyddion

Bws Cyfiawnder Treth yn Galw yng Ngholeg Iâl

September 28, 2012

Ymwelodd Bws Cyfiawnder Treth â Choleg Iâl yn ddiweddar i annog staff a myfyrwyr i addunedu eu cefnogaeth i ymgyrch yn condemnio bylchau yn y system ariannol fyd-eang sy’n galluogi cwmnïau i gamddefnyddio’r system dreth ar draul gwledydd datblygol.

Wedi’i drefnu gan Gymorth Cristnogol a Church Action on Poverty, mae’r bws ymgyrchu Routemaster yn teithio o amgylch y DU yn hyrwyddo’r neges syml: Mae’n bryd cael Cyfiawnder Treth i’r cymunedau tlotaf adref ac yn fyd-eang.

“Mewn adeg o lymder a thoriadau mewn gwariant, mae osgoi treth yn foesol annerbyniol,” meddai’r ymgyrchwyr. “Amcangyfrif o bris osgoi treth yw $160 biliwn i wledydd datblygol – un a hanner gwaith yn fwy na’r hyn y maent yn ei dderbyn fel cymorth rhyngwladol.”

Ymunodd AS Wrecsam, Ian Lucas, â myfyrwyr Iâl pan alwodd y bws heibio i’r Coleg. Mynychodd dros 70 o fyfyrwyr gyflwyniad byr gan Jose Ricardo Barrientos Quezada Ricardo, uwch economegydd ymchwil gyda Sefydliad Astudiaethau Ariannol America Ganol a siaradodd am yr effaith fyd-eang. Siaradodd John Dale o Church Action on Poverty hefyd ar effaith osgoi treth yn y DU. Wrth iddynt ddod yn fwy ymwybodol o’r sefyllfa, holodd myfyrwyr Iâl y siaradwyr yn fwy dwys am yr ymgyrch a’i effaith.

Yn y lluniau gwelir siaradwyr/ymgyrchwyr gydag Ian Lucas, myfyrwyr o Goleg Iâl a Janice Jones, Caplan Coleg Iâl a Phrifysgol Glyndŵr.