Newyddion

Tarantwla Mecsicanaidd yn cyrraedd Llysfasi

January 22, 2015

tarantula

Croesawodd staff a myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi aelod newydd i’r safle wythnos yma, ar ffurf tarantwla pen-glin coch Mecsicanaidd.

Enw’r tarantwla yw, Madam Ocha, enw addas iawn (yn tarddu o’r Sbaeneg am wyth).  Mae’n ddwy a hanner mlwydd oed a dyma’r ychwanegiad mwyaf diweddar i’r uned Gofal Anifeiliaid Bach, sydd yn gartref i gasgliad cynyddol o greaduriaid.

Mae’r tarantwla pen-glin coch Mecsicanaidd yn dod o anialwch Mecsico a Panama, ac fe’i rhoddwyd yn garedig i’r uned gan Jean Williams, Treffynnon.  Yn groes i’r gred gyffredin, mae tarantwlaod yn ddiogel i bobl ac mae eu gwenwyn yn wannach na’r wenynen gyffredin.  Mi fydd cadw’r tarantwla yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddysgu mwy am y rhywogaeth hon, a sut i drin a gofalu amdani.

Dywedodd Kath Roberts, Arweinydd/Arddangoswr uned Gofal Anifeiliaid Bach, sydd wedi gorchfygu ei hofn o bryfed cop ar ôl gofalu am y tarantwla:

“Roedd yn dipyn o brofiad i ddal y tarantwla.  Dw i ddim yn hoff iawn o bryfed cop ond mi wnes i benderfynu fod dim llawer o ddewis gen i a bod rhaid i mi orchfygu fy ofn.  Roeddwn yn teimlo’n wych ar ôl hynny, os fedra i’w wneud o,  gall unrhyw un ei wneud o!”