Newyddion

Taith Gruffalo’r Feithrinfa

April 13, 2011

Wythnos diwethaf, bu plant Meithrinfa Coleg Glannau Dyfrdwy yn codi arian ar gyfer Comic Relief.

Roedd digwyddiadau’r diwrnod yn seiliedig ar y llyfr Gruffalo a bu i’r plant rhwng 3 a 5 oed fynychu’r feithrinfa mewn gwisgoedd Gruffalo a gwisgoedd cymeriadau eraill o’r llyfr a chymryd rhan gyda staff mewn taith gerdded  o amgylch trac athletau’r coleg. Llwyddwyd i godi £215 fydd yn cael ei rannu rhwng Comic Relief ac elusen fabwysiedig y coleg, yr RNLI.

Ar ôl y daith dywedodd Pam Quinn Nyrs Feithrin: “Rydym yn falch iawn o’r plant. Roedd eu gwisgoedd yn anhygoel a bu iddynt oll gyfrannu a chodi arian gwych. Rydym yn gobeithio y bydd yr arian a godwyd yn helpu’r RNLI a phlant yn Affrica sy’n llai ffodus na ni.”

Nodiadau i Olygyddion• Llun o’r plant a gymerodd ran yn y daith gerdded• I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Owain Roberts neu Vicky Barwis ar 01244 834531.