Newyddion

Taith Gerdded Elusennol i fyny’r Wyddfa

August 2, 2016

Snowdon

Cerddodd Prentisiaid Rhyddhau am y Dydd Gweinyddu Busnes, Cyngor Sir y Fflint Coleg Cambria i gopa’r Wyddfa yn ddiweddar er budd elusen y coleg, Cymorth Canser Macmillan.

Roedd y tywydd o’u plaid ac ‘Anhreuliedig haul Gorffennaf gwych’ yn eu helpu i gyrraedd y copa a chodi dros £340 wrth wneud hynny.

Dywedodd Rachel Pearson, Gweinyddwr Cyngor Sir y Fflint, a gymerodd ran yn y daith gerdded elusennol:

“Roedd yn brofiad mor wych cael dringo i gopa uchaf Cymru er budd achos mor deilwng.  Dyna’r diwrnod gorau erioed, a fedra i ddim credu fy mod wedi cwblhau’r daith!”

Dywedodd Jeanette Edwards, Darlithydd Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Ngholeg Cambria:

“Roedd yn brofiad meithrin tîm gwych i’r myfyrwyr.  Bu’r myfyrwyr yn ymchwilio i restri offer a’r rhagolygon y tywydd ar gyfer y daith wrth gasglu nawdd yr un pryd.  Mi gawson ni lawer o gymorth gan bawb i wneud yn siŵr ein bod yn cyrraedd y copa.  Roedd yn ymdrech wych gan y tîm – da iawn bawb.”