Newyddion

Taith Feicio Marathon i Macmillan

June 2, 2016

Slay the dragon

Llwyddodd Ian Moss sy’n dirmon yng Ngholeg Cambria, i ‘Ladd y Ddraig’ yn ddiweddar trwy gwblhau taith feicio marathon 241 o filltiroedd o Gaergybi i Gaerdydd mewn dau ddiwrnod a’r cyfan er budd elusen y coleg, Cymorth Canser Macmillan.

Cychwynnodd Ian ar ei her i’r gorllewin o oleudy Ynys Lawd ger Caergybi. Yna dilynodd hen ffordd yr A5 ar draws Ynys Môn ac anelu am Gaernarfon.

Yn ystod ei ddiwrnod cyntaf, beiciodd Ian 121 o filltiroedd mewn 12 awr i’r man hanner ffordd yn y Drenewydd. Gan ddechrau’n gynnar am 05:00 ddydd Sadwrn, dygnodd arni i gyrraedd Caerdydd i gwblhau’r her.

Dywedodd Ian:

“Ym Mae Caerdydd mi wnes i feicio’r metrau terfynol ar hyd blaen y bae, gan orffen wrth dirnod yr Eglwys Norwyaidd! Roedd cyffro fy nhaith bron â bod yn ormod i mi, yn enwedig pan welais fod y swm ar y dudalen JustGiving wedi cyrraedd ychydig dros £ 700!

“Hoffwn i ddiolch Jay ac Adam am fod yn griw cefnogi gorau un, mi wnaethoch chi godi fy nghalon i hogiau drwy’r darnau anodd iawn! Diolch i Dawn ac Andy am y llety ac i Goleg Cambria hefyd am fy nghefnogi.

“Yn olaf, diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu ar fy nhudalen Just Giving, ac i ddweud y gwir dwi’n hollol gegrwth gyda’r swm a gafodd ei godi mewn fawr o dro.”

slay the dragon harlech

Picture 1