Newyddion

Taith Feicio Elusennol Coleg Cambria

January 6, 2015

Hr Charity

Mae Tîm Adnoddau Dynol Coleg Cambria am bedlo ffordd Lôn Las Cymru o Gaergybi i Gaerdydd.  Mae’r llwybr prydferth hwn dros 240 o filltiroedd i gyd a bydd y tîm yn ei gwblhau mewn diwrnod yn unig, er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Bydd yr hwyl yn dechrau am 8.30 a.m. ddydd Mercher, 28 Ionawr yn Nerbynfa Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy pan fydd aelodau’r Tîm Adnoddau Dynol yn cymryd eu tro ar y beiciau sefydlog ym mhwynt Caergybi a phedlo milltiroedd y llwybr poblogaidd drwy Gymru yr holl ffordd i lawr i Fae Caerdydd.  Disgwylir iddynt “gyrraedd” tua 4:38p.m.

Bydd Bara Brith a phaneidiau te ar gael i’w rhannu ymhlith y cyfranogwyr, y gwylwyr a’r noddwyr wrth i’r tîm beicio egnïol gyflawni milltiroedd y mannau amrywiol, gan gynnwys Dolgellau, Llanfair-ym-Muallt, Aberhonddu a Phontypridd, y dref olaf ond un.

Dywedodd Julie Davies, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Coleg Cambria. “Rydyn ni’n hynod o falch o’n Tîm Adnoddau Dynol, sydd wedi derbyn yr her elusennol hon gydag ymroddiad enfawr.  Rydyn ni’n rhagweld y byddwn yn cyrraedd cyrchfannau ein llwybr ac rydyn ni’n gobeithio gallu dathlu gorffen y daith mewn pryd.”

Cyfrannwch yn hael at elusen enwebedig Coleg Cambria – Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau. Cyfrannwch heddiw ar www.justgiving.com/CambriaHR