Newyddion

Tair Prif Wobr i Cambria

May 4, 2016

Ieuan, Maciej + Matty

Roedd Coleg Cambria wrth ei bodd yn cynnal Rownd Derfynol Adeiladu Gwaith Metel yng Nglannau Dyfrdwy yn ddiweddar fel rhan o’r gyfres o Gystadlaethau Sgiliau Cymru 2016.

Dyma’r ail flwyddyn i’r gystadleuaeth hon cael ei chynnal yng Ngholeg Cambria ac enillwyd y tair prif wobr gan brentisiaid sy’n gweithio i gwmnïau lleol ac yn dilyn cyrsiau Gwneuthuro a Weldio yn y coleg.

Enillwyd y wobr gyntaf gan Maciej Porzuczek, sy’n gweithio yn GJ Maintenance Engineering yng Nghei Connah ac yn astudio Gwneuthuro a Weldio Lefel 2 yn y coleg. Yn 2015 cymerodd Maciej ran yng nghystadleuaeth Ranbarthol Worldskills UK mewn Adeiladu Gwaith Metel, sy’n hynod o gystadleuol.

Yn yr ail safle oedd Matthew Hughes sy’n gweithio yn DRB Engineering Group yng Nglannau Dyfrdwy. Mae Matthew yn ei ail flwyddyn ar gwrs Gwneuthuro a Weldio Lefel 3. Enillodd fedal efydd yn Rowndiau Terfynol Worldskills UK yn y NEC ym mis Tachwedd llynedd. Mae’r sgiliau a’r wybodaeth y mae Matthew wedi eu dysgu trwy gystadlu fel hyn wedi arwain at ragor o gyfleoedd yn ei weithle mewn weldio, gwaith llenfetel ac adeiladu.

Ieuan Burton oedd yn drydydd. Mae Ieuan yn gweithio yn Flintshire Fabrications yn Nhreffynnon, ac ar hyn o bryd yn dilyn cwrs Gwneuthuro a Weldio Lefel 2 yn y coleg. Hwn oedd profiad cyntaf Ieuan o gystadleuaeth peirianneg ar y lefel yma.

Dywedodd Nick Tyson, Cyfarwyddwr Gweithredol Cwricwlwm, Peirianneg ac Adeiladu:

“Mae Coleg Cambria yn falch iawn o’i ddarpariaeth peirianneg ac rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o’r Rhwydwaith Creu Tîm Cymru sy’n rhagweithiol ac yn uchelgeisiol yn cydweithio gyda darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr o’r radd flaenaf ledled Cymru er mwyn datblygu a darparu cystadlaethau sgiliau.

“Rydym yn credu yn gryf bod cystadlaethau fel hyn yn cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc arddangos yr wybodaeth, sgiliau ac agweddau sydd eu hangen i symud ymlaen yn llwyddiannus i gyflogaeth, addysg bellach neu addysg uwch.”