Newyddion

Swydd i Amy!

November 26, 2013

Amy Harley

Mae myfyrwraig Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria yn dathlu wedi iddi lwyddo i gael swydd fel Ymgynghorydd Gwerthu gyda chwmni gwyliau First Choice yn Yr Wyddgrug.

Ymunodd Amy Harley, 17 oed o Gei Conna, â’r Coleg heb unrhyw brofiad gwaith a dros y 14 mis diwethaf mae wedi datblygu llawer. Roedd Amy’n llawn haeddu’r swydd gyda chwmni gwyliau First Choice yn Yr Wyddgrug gan ei bod wedi treulio cyfnod, fel rhan o’i chwrs, yn gweithio i gwmni Virgin Holidays,  wnaeth helpu i ddatblygu ei sgiliau cyflogadwyedd.

Mae Amy yn fyfyrwraig Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 ar hyn o bryd, a bydd yn gweithio i First Choice bedwar diwrnod yr wythnos, ac yn dychwelyd i’r coleg un diwrnod yr wythnos i gwblhau ei chwrs.

Dywedodd Julia Jones Cyfarwyddwr Cynorthwyol Lletygarwch, Arlwyo, Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria “Mae wedi bod yn bleser gweld Amy yn datblygu yn ystod ei chyfnod gyda ni yng Ngholeg Cambria, ac mae’r tîm Teithio a Thwristiaeth mor falch ei bod wedi llwyddo i gael swydd yn y diwydiant.

“Rwy’n hyderus y bydd Amy yn gwneud yn dda yn y diwydiant a bod gyrfa lwyddiannus o’i blaen. Rydym ni yn yr adran yn falch iawn o’r cysylltiadau sydd gennym â diwydiant ac o’n myfyrwyr sy’n llwyddo i gael swyddi ar ddiwedd eu cwrs.”

Tags: , , ,