Newyddion

Swydd Deithio ar gyfer myfyriwr Coleg Cambria

February 9, 2015

Elin Gardner

Mae Coleg Cambria yn cyd-ddathlu gyda’r myfyriwr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3, Elin Gardner, sy’n 17 oed ac sydd wedi derbyn swydd gydag ‘Europcamp’ yn ddiweddar.

Mae Elin, sydd yn ei hail flwyddyn o astudio, ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, yn astudio Diploma Estynedig mewn Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria.  Bydd Elin, sy’n gyffro i gyd, yn dechrau ar ei swydd fel “Tywysydd Gwyliau” gyda’r cwmni gwyliau adnabyddus ym mis Mehefin eleni, ar ôl iddi droi’n ddeunaw oed.  Bydd yn teithio i gyrchfannau ledled Ewrop i ddechrau’i gyrfa yn y diwydiant.

Dywedodd Elin, “Mae’r cwrs Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria yn rhoi cipolwg gwirioneddol dda ar sut mae’r diwydiant yn gweithio ac mae fy nhiwtoriaid wedi bod mor frwdfrydig a chefnogol.  Rwyf wedi bod eisiau crwydro’r byd erioed, ac mae Coleg Cambria wedi fy arwain i ddod o hyd i’r cam gyntaf ar hyd llwybr fy ngyrfa.”

Dywedodd Kate Hawley, Darlithydd Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria, “Mae llwyddiant Elin mewn derbyn swydd gyda ‘Eurocamp’ yn adlewyrchu’r sgiliau gofal cwsmer arbennig mae hi wedi’u meithrin yn y coleg a thrwy ei gwaith rhan amser.  Yn ystod y 15 mis diwethaf mae Elin wedi dangos gwybodaeth dda am y diwydiant ac mi fydd yn weithiwr galluog iawn.  Da iawn Elin”.

Mae Elin yn dal i ddisgwyl am ragor o fanylion ond efallai bydd yn cael mynd i’r Eidal, Sbaen, Yr Almaen neu Ffrainc, lle bydd yn gweithio fel eiriolwr ar ran ‘Eurocamp’ gan gynorthwyo teithwyr yn eu mannau gwyliau.