Newyddion

‘Swydd Ddelfrydol’ i Fyfyriwr Busnes

March 11, 2014

Llun Sharon Thomas 2

Llwyddodd myfyriwr yng Ngholeg Cambria Iâl i gael swydd flaenllaw ym maes cyfrifeg wedi iddi gwblhau cwrs llawn amser mewn Sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) ar gyfer Busnes yn y coleg.

Gwnaeth Sharon Thomas benderfyniad a fyddai’n newid ei bywyd wrth gofrestru ar y cwrs i gael sgiliau newydd gyda’r gobaith y byddai’n ei chynorthwyo i gael swydd ym maes cyfrifeg wedi seibiant gyrfaol. O ganlyniad i leoliad profiad gwaith arbennig yn y coleg, mae Sharon bellach wedi cael swydd fel Cynorthwyydd Cyllid ac mae’n dilyn cwrs Lefel 2 Cymdeithas Technegwyr Cyfrifeg (AAT).

Meddai Sharon Thomas:

‘’Penderfynais ddilyn y cwrs Sgiliau TGCh ar gyfer Busnes i gael sgiliau newydd a dychwelyd i’r gweithle. Mae wedi bod yn newid llwyr i mi ac yn brofiad da.

“Fy mreuddwyd ers i mi fod yn yr ysgol yw gweithio ym myd cyfrifeg. Galluogodd y cyfle am leoliad gwaith yma yn y coleg i mi gael profiad gwerthfawr a arweiniodd at waith yn yr Adran Cyllid.’’

Dywedodd ri thiwtor, Debbie Tong: “Rwy’n falch iawn dros Sharon. Gweithiodd yn galed iawn ac, o ganlyniad, llwyddodd i gael swydd ei breuddwydion ym myd cyfrifeg yn dilyn y profiad gwaith sy’n orfodol fel rhan o’r cwrs.

‘’Mae astudio a chael profiad gwaith ar yr un pryd yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr i sicrhau rhyw fath o waith swyddfa yn y dyfodol, ac mae Sharon yn enghraifft dda o hyn.”

Os ydych yn dymuno cael rhagor o wybodaeth neu eisiau cofrestru ar y cwrs Sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) ar gyfer Busnes, neu unrhyw gyrsiau eraill yng Ngholeg Cambria, ffoniwch 0300 30 30 007.