Newyddion

Sue yn ymuno â thîm rhagorol Cambria

December 6, 2016

david-jones-welcomes-sue-price

Mae’r Pennaeth sydd newydd ei phenodi i Goleg Cambria yn gobeithio y bydd hi’n gallu cyfrannu sgiliau newydd a’i phrofiad i dîm rhagorol ar ôl dechrau yn ei swydd y mis diwethaf.

Dywedodd Sue Price ei bod hi wrth ei bodd yn cael ymuno ag un o golegau mwyaf blaenllaw Prydain ar adeg mor gyffrous, gyda thros £30 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf a chynllun cadarn ar gyfer twf yn y dyfodol.

“Mae’n fraint cael ymuno â’r tîm uwch reolwyr hynod o lwyddiannus a thalentog yng Ngholeg Cambria, dan arweiniad ein Prif Weithredwr David Jones,” meddai Sue.

“Mae gan y coleg enw da iawn gyda chanlyniadau arolwg rhagorol a chyflawniadau myfyrwyr ardderchog. Bydd fy ngwaith yn sicrhau ein bod yn cynnal y diwylliant o roi’r dysgwyr yn gyntaf a’n bod yn darparu’r profiadau gorau posibl iddyn nhw.”

Roedd Sue yn Brif Swyddog Gweithredol First4Skills, darparwr hyfforddiant sy’n cyflwyno prentisiaethau, hyfforddeiaethau, sgiliau cyflogadwyedd ac atebion hyfforddiant. Dechreuodd ei gyrfa gydag 11 mlynedd yng ngholegau Wirral Metropolitan a Hugh Baird, yn wreiddiol fel darlithydd cyn cael dyrchafiad i fod yn Rheolwr Datblygu Dysgu ac Addysgu.

Ymunodd â’r Cyngor Dysgu a Sgiliau yn 2002, gan gyflawni nifer o swyddogaethau gwahanol yn Rhanbarth Glannau Merswy Fwyaf. Ymunodd â’r Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol / Asiantaeth Ariannu Sgiliau yn 2009, a chael dyrchafiad i fod yn Gyfarwyddwr Rhanbarth y Gogledd cyn ymuno â First4Skills yn 2014.

Dywedodd Sue, sy’n dod yn wreiddiol o Gilgwri ac sydd bellach yn byw yn Neston gyda’i gŵr a’i dau fab ifanc:

“Rydw i wedi mwynhau fy ychydig wythnosau cyntaf yma yng Ngholeg Cambria. Mi hoffwn i ddiolch i’r llywodraethwyr, staff a’r myfyrwyr am eu croeso cynnes ac am wneud i mi deimlo’n rhan o gymuned y coleg o’r diwrnod cyntaf un.

Rwy’n gwbl ymrwymedig i sicrhau bod ein myfyrwyr yng Ngholeg Cambria yn meithrin y sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer bywyd gweithio cynhyrchiol a byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau eu bod yn cyflawni eu nod.”

sue-p-and-studentssue-price-meeting-studentssue-price-student