Newyddion

Myfyrwyr yn Cynnal Cyngerdd Elusennol er budd Radio Maelor

May 28, 2012

Aeth myfyrwyr cyfryngau Coleg Iâl ar hyd strydoedd Wrecsam yr wythnos hon i hyrwyddo eu cyngerdd elusennol diwedd y tymor yn Urdd y Myfyrwyr, Glyndŵr ddydd Gwener 1 Mehefin i godi arian dros Radio Maelor.

Yn ystod y blynyddoedd a fu, maent wedi trefnu digwyddiadau brwydr y bandiau ar gyfer eu cyngerdd diwedd y flwyddyn, ond eleni, penderfynodd y myfyrwyr i ddefnyddio’r holl arian a godwyd er budd gorsaf radio’r ysbyty lleol i’w helpu i brynu pensetiau newydd ac i lansio gwefan.

Dywedodd Tony Pugh, tiwtor y cwrs, fod y myfyrwyr ar gwrs lefel 3 Cynhyrchu cyfryngau Creadigol wedi cydweithio’n agos â Radio Maelor eleni gan gynhyrchu lluniau hyrwyddol o’r cyflwynwyr, creu sioeau a chyfweliadau gydag enwogion lleol a oedd wedi eu recordio ymlaen llaw i’w darlledu i’r cleifion yn Ysbyty Maelor. Mae wedi bod yn wych i’w gweld nhw’n cofleidio achos mor wych, a’u gobaith yw parhau i weithio gyda’r orsaf am beth amser.

Daeth Jeremy o gwmni Jones the Computer ar Stryt y Brenin i gynorthwyo Radio Maelor hefyd pan fethodd prif gyfrifiadur yr orsaf ar ddechrau’r prosiect gydag Iâl gan fygwth dod â’r holl waith i ben. Gweithiodd ef a’i dîm ar y system am ddim i’w helpu i ddarlledu eto.

Gellir prynu tocynnau i’r cyngerdd wrth y drws am £6 yr un, neu am £5 o’u prynu ymlaen llaw gyda’r perfformwyr yn cynnwys enillwyr Brwydr y Bandiau’r llynedd, Best of Enemies, Blackwater, Silver/Back/Club ac Orient Machine. Chwiliwch ni ar Facebook am ragor o wybodaeth – AMPLIFIED!! Gig Elusennol Radio Maelor gan Goleg Iâl ym mar yr Undeb, Glyndŵr.