Newyddion

Myfyrwyr Coleg Iâl yn “Rocio mewn Coch” dros Sefydliad Prydeinig y Galon

March 13, 2013

Penderfynodd myfyrwyr cwrs Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Iâl i “Rocio mewn Coch” er budd Sefydliad Prydeinig y Galon a chodi £170.00.

Roedd y gwaith elusennol yn rhan o swyddogaeth y myfyrwyr fel Llysgenhadon yr Ardal Iechyd a gwnaethant lunio deunyddiau gwybodaeth iechyd ar deiet a maeth i’w arddangos yn Ardal Iechyd Coleg Iâl yn ei Ganolfan Adnoddau Dysgu.

“Gweithiodd y myfyrwyr yn galed er budd Sefydliad Prydeinig y Galon,” meddai Janet Suckley, Cynorthwyydd y GAD sy’n gofalu am yr Ardal Iechyd yng Nghanolfan Adnoddau Iâl a chydweithiodd yn agos â’r grŵp ar y syniad i godi arian er budd yr elusen.

Galluogodd Diwrnod Rocio mewn Coch i fyfyrwyr Coleg Iâl fwynhau gwisgo coch am y diwrnod wrth gyfrannu £2 i Sefydliad Prydeinig y Galon. Yn awyddus i godi rhagor o arian i’r elusen, yn gwisgo coch, gwerthodd y criw gacennau a bathodynnau coch siap calon yn Ardal Iechyd Canolfan Adnoddau Dysgu’r Coleg ac yn ei Lys Bwyd yn ogystal â chael cyfraniadau ychwanegol gan staff a myfyrwyr y Coleg, gan gosi cyfanswm o £170.

Ymwelodd Sion Edwards, Rheolwr Gwirfoddolwyr Codi Arian Sefydliad Prydeinig y Galon Gogledd Cymru â Choleg Iâl yr wythnos hon i gael y siec oddi wrth y myfyrwyr Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’u tiwtor, Sue Jones.