Newyddion

Myfyrwyr Coleg Iâl yn Hyrwyddo Gweithgareddau Chwaraeon

December 17, 2012

Hyrwyddir gweithgareddau gan fyfyrwyr chwaraeon Coleg Iâl mewn diwrnod llawn bwrlwm a luniwyd i annog myfyrwyr gweddill y Coleg i ymuno a chynnal effaith gadarnhaol y gemau Olympaidd.

Gan gadw ysbryd hwyliog, bydd neuadd chwaraeon Coleg Iâl ym Mharc y Gelli yn lleoliad cystadlu trawsgolegol rhwng 11am a 1pm ddydd Mawrth gan gynnwys her trawsbren, curo’r ceidwad, cystadleuaeth saethu goliau pêl-rwyd a heriau tenis bwrdd rhwng myfyrwyr.

“Mae ein myfyrwyr chwaraeon yn llawn cyffro ynglŷn â‘r heriau ac yn awyddus i hyrwyddo hwyl iach a bywiog i bawb,” meddai Delyth Sharples, darlithydd mewn chwaraeon yng Ngholeg Iâl.

Bydd y gweithgareddau’n rhan o gymhwyster Bagloriaeth Cymru’r myfyrwyr chwaraeon ac yn cynnwys codi arian ar gyfer gŵyl i’w chynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr i bobl Wrecsam gyfan fel dilyniant i’r gemau Olympaidd. Bydd cystadleuaeth “Y Ffrisbi Eithaf” yn dilyn gweithgareddau’r bore i ddenu myfyrwyr ar gyfer sesiynau allgyrsiol i’w cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn.