Newyddion

Myfyriwr yn ennill Ysgoloriaeth Technegydd Quest ICE gwerth £1500

February 22, 2013

Enillodd Myfyriwr Iâl, Daniel Davies, Ysgoloriaeth Technegydd Quest Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE).
{image_1}
Mae Daniel Davies, 16 oed, yn dilyn cwrs Diploma Gyfrannol mewn Peirianneg Sifil ar hyn o bryd ac yn gweithio i gwmni Arolygwyr Tir Paul McHugh yng Nglannau Dyfrdwy. Creodd Daniel argraff gref ar Keith Jones, Cyfarwyddwr ICE Cymru mewn cyfweliad, gan rannu ei syniadau a’i ddulliau cadarnhol tuag at gynaliadwyedd. Bydd Daniel yn mynychu ysgolion gyda’r darlithydd Louise Duff,sy’n aelod o ICE, i amlygu cyfraniad pwysig peirianneg sifil i’r diwydiant adeiladu. Caiff Daniel hygrededd wrth iddo gael ei gydnabod yn aelod fyfyriwr gydag ICE ar lefel technegydd.