Newyddion

Strafagansa Nadolig Salon Iâl

November 29, 2013

Cambria_RGB final

Mae Salon Iâl, yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli yn cynnal Strafagansa Nadolig ar Ddydd Mawrth 3ydd o Ragfyr o 5yp-8yh er mwyn codi arian ar gyfer Her De Affrica 2014 y coleg.

Mae’r digwyddiad yn un rhad ac am ddim, a does dim angen archebu ymlaen llaw. Bydd triniaethau harddwch ar gael yn cynnwys triniaethau dwylo Shellac a mapio wyneb am ddim; a bydd gwesteion hefyd yn derbyn bag llawn nwyddau rhad ac am ddim. Darperir yr adloniant gan gôr, a bydd gwin di-alcohol, te, coffi a mins peis yn cael eu gweini yn ystod y noson.

Bydd anrhegion Nadolig ar gael am brisiau gostyngol a thynnir raffl i godi arian ar gyfer Her De Affrica 2014. Ymysg y gwobrau raffl mae talebau a nwyddau trin gwallt a harddwch, a llawer mwy.

Mae’r prosiect Sialens De Affrica wedi bod yn un llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd diwethaf, a staff a myfyrwyr wedi cael cyfle i ymweld â Cape Town i rannu sgiliau a chynnig cymorth i ysgolion, cartrefi plant amddifad a chymunedau dan anfantais. Nod y prosiect yw galluogi myfyrwyr i ymgymryd â phrofiad a fydd yn newid eu bywydau, mewn dinas ryngwladol, lle cânt gyfle i weithio â phobl ifanc sydd wedi gorfod wynebu bywyd o droseddu, trais, tlodi, di-weithdra, hiliaeth, rhagfarn rhyw ac argyfwng teuluol yn ogystal â HIV/AIDS.

Dywedodd Rheolwr Salon Iâl, Sarah Edwards: “Dewch i ymuno â ni ar gyfer noson o bampro ac i wneud eich siopa Nadolig gyda’n anrhegion hyfryd. Bydd arbenigwr y croen a meistr lliw ar gael i ddarparu cyngor yn ystod y gweithdai mapio’r croen ac ymgynghoriad gwallt.

“Dewch i ddechrau’ch siopa Nadolig gyda’n hamrediad gwych o anrhegion am brisiau gostyngedig yn cynnwys brandiau fel Dermalogica, Wella ac OPI. Mae croeso cynnes i bawb ddod i’r digwyddiad gwych yma, y bydd pawb yn ei fwynhau”

Bydd modd parcio yn rhad ac am ddim yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 316446.

Tags: ,