Newyddion

Strafagansa Nadolig Salon Iâl yn llwyddiant mawr

December 23, 2013

Louise Worth Rheolwraig Y Salon Gwallt, Sarah Edwards Rheolwraig y Salon Harddwch, dysgwyr Coleg Cambria a Maer a Maeres Wrecsam

Cynhaliodd Salon Iâl, Coleg Cambria Strafagansa Nadolig yn ddiweddar er mwyn codi arian ar gyfer elusen fabwysiedig y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Sant Cyndeyrn, Tŷ’r Eos a Thŷ Gobaith) a Her De Affrica 2014 y coleg.

Myfyrwyr lefel 2 a 3 trin gwallt a harddwch a staff y coleg a fu’n gyfrifol am drefnu a chynnal y noson, ac roedd Maer a Maeres Wrecsam yn bresennol. Roedd nifer o aelodau’r cyhoedd yn bresennol hefyd a bu iddynt dderbyn cyngor gan arbenigwyr gwallt a chroen.

Roedd gwin poeth, mins peis, te a choffi  ar gael a derbyniodd yr holl ymwelwyr fag llawn nwyddau am fynychu. Roedd anrhegion Nadolig a thriniaethau ar gael am brisiau gostyngol ar y noson, ac enillodd un cleient lwcus hamper bendigedig yn y raffl.

Dywedodd Sarah Edwards Rheolwr Salon Iâl ac Asesydd: “Cawsom noson wych a bu i bawb fwynhau. Roedd awyrgylch hyfryd ac roedd pawb yn hwyl yr ŵyl. Daeth nifer fawr o ymwelwyr i’r digwyddiad a bu i’r dysgwyr fwynhau’n fawr.

“Ar ran pawb yn Salon Iâl hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb wnaeth fynychu a’n cefnogi”.

Trwy gydol mis Ionawr 2014 bydd unrhyw un sy’n archebu ac yn dweud ‘Strafagansa Nadolig’ yn derbyn gostyngiad o 20%

Tags: ,