Newyddion

Stoc newydd i Goleg Cambria Llysfasi

September 26, 2014

New stock at Llysfasi

Mae Coleg Cambria Llysfasi wedi ehangu eu stoc yn ddiweddar, trwy fuddsoddi mewn 55 o ddefaid Llŷn, dau hwrdd Llŷn a 2 fabi alpaca newydd, sy’n cael eu galw’n cria.

Defaid yw un o brif fentrau’r fferm yn Llysfasi, ochr yn ochr â gwartheg godro, heffrod godro a gwartheg eidion. Bydd y stoc newydd nid yn unig yn cryfhau’r da byw presennol sy’n pori ar y 970 erw o dir mynydd, uwchdir ac iseldir, ond bydd hefyd o fudd i’r myfyrwyr sy’n astudio yn y coleg ac yn rhoi cyfle iddynt ddysgu am y gwahanol fridiau a chael profiad gwaith cysylltiedig gwerthfawr.

Dywedodd Andy Read, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm ar safle Llysfasi:

” Mae cyflwyno brid newydd yn creu llawer o gyfleoedd i’r myfyrwyr ddysgu am wahanol nodweddion bridiau ac atgenhedlu, yn ogystal ag EID (Adnabod Electronig) darllen tagiau a pharatoi anifeiliaid ar gyfer sioeau. Prynwyd y defaid a’r hyrddod i gyd yn lleol ym marchnad Ruthin Farmers Auction a daeth yr alpacaod o Fodfari”.

Dywedodd Dewi Jones, Rheolwr Fferm, ”Rydyn ni’n ceisio gwella’r hyn a wnawn ar y fferm yn gyson ac ar adegau mae’n gwneud synnwyr i ni gyflwyno brid newydd i fodloni elfen fasnachol yr hyn rydyn ni’n ei wneud, ochr yn ochr â’r budd ychwanegol i fyfyrwyr yn y coleg.”

” Mae gan y brid Defaid Llŷn nifer o gryfderau ac os byddant yn profi eu hunain yn deilwng, byddwn ni’n ystyried cynyddu’r praidd yn ystod y blynyddoedd nesaf. Byddant yn cael eu rheoli ochr yn ochr â’r diadelloedd defaid Mynydd Cymreig a Miwl sydd gennym ni eisoes yn y coleg. “