Newyddion

Staff Uwch y coleg yn cymryd rhan mewn Ras Siôn Corn er budd ein Helusen

December 13, 2016

2016-steve-vicky

Cymerodd dau aelod Staff Uwch Coleg Cambria ran yn Ras Siôn Corn, Lerpwl er budd elusen y coleg eleni, Ambiwlans Awyr Cymru.

Fe wnaeth Steve Jackson, Prif Swyddog Gweithredu a Dirprwy Brif Weithredwr a Victoria Barwis, Cyfarwyddwr Dysgu yn y Gwaith ac Ymgysylltu â Chyflogwyr â’r ymgymryd â’r her trwy redeg yn ras hwyl Nadoligaidd 5k fwyaf yn y byd. Ymunasant â miloedd o gystadleuwyr eraill wedi’u gwisgo mewn gwisgoedd Sion Corn glas a coch i lenwi strydoedd Lerpwl ac ennill record y byd, Guinness am y ras Sion Corn fwyaf yn ôl gan Las Vegas.

Dywedodd Vicky:

“Rydyn ni wedi cymryd rhan yn Ras Sion Corn ers 5 mlynedd bellach. Mae’r awyrgylch yn wych   ac yn fwy gwerth chweil o wybod ein bod ni’n codi arian ar gyfer elusen y coleg.”

Mae Steve a Vicky yn hynod o ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi’n hael, gan gynnwys  TACP Architects, Ainsley Gommon Architects ac Wynne Construction y ogystal â chyflogwyr a ddaeth i ddigwyddiad busnes yn y coleg dydd Gwener 2 Rhagfyr. Erbyn hyn maent wedi casglu cyfanswm o  £1,200 gyda rhagor i ddod.

2016-santa-dash