Newyddion

Staff Coleg Cambria Wrth Law i Roi Cyngor Ar Ganlyniadau TGAU

August 12, 2014

12689 Coleg Cambria Facebook Ad Welsh4

Bydd staff Coleg Cambria ar gael i roi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr sy’n cael eu canlyniadau TGAU yr wythnos nesaf.

Cynhelir diwrnodau cofrestru yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, Iâl, Llaneurgain, Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam ar 21 a 22 Awst.

Bydd staff wrth law i drafod dewisiadau gyrfaol, llwybrau hyfforddiant ac addysg bellach yn ogystal â chyllid a’r gefnogaeth arall sydd ar gael. Caiff y rheiny sydd heb gael y graddau yr oeddynt yn gobeithio amdanynt eu hannog i fynychu un o’r digwyddiadau hyn er mwyn cael cefnogaeth lawn wrth wneud penderfyniadau ynghylch eu dyfodol.

Cynhelir y digwyddiadau o 10am – 6pm ddydd Iau 21 Awst a 10am – 3pm ddydd Gwener 22 Awst.