Newyddion

Staff Coleg Cambria ar gael i roi cyngor ynghylch canlyniadau TGAU

August 13, 2013

cclogo

Bydd staff Coleg Cambria ar gael i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i fyfyrwyr sy’n derbyn eu canlyniadau TGAU wythnos nesaf.

Cynhelir diwrnodau cofrestru yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain, Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam ar 22ain a 23ain o Awst, ac yng Ngholeg Cambria – Iâl Parc y Gelli ar 27ain a 28ain o Awst.

Bydd staff ar gael i drafod dewisiadau gyrfa, llwybrau hyfforddi ac addysg bellach, a chyllid a chefnogaeth i fyfyrwyr. Anogir y rhai hynny fydd ddim yn cael y graddau yr oeddynt wedi gobeithio ei gael i fynychu un o’r diwrnodau yma, er mwyn cael cefnogaeth i wneud penderfyniadau ynghylch eu dyfodol.

Dywedodd Nicola Moore Cydlynydd Marchnata yng Ngholeg Cambria “Mae staff hyfforddedig gennym yng Ngholeg Cambria all roi cyngor i unrhyw un sydd wedi cwblhau eu TGAU eleni, waeth beth fo’u canlyniadau”

“Trwy ddod i’r coleg, mae’r rhai sy’n gadael ysgol yn cael cyfle i weithio tuag at gyrsiau a chymwysterau ymarferol, galwedigaethol, cysylltiedig â gwaith, i’w darparu gyda’r sgiliau a phrofiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.”

“Ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno mynd ymlaen i brifysgol ac addysg uwch rydym yn cynnig amrediad o gymwysterau Lefel 3 a phynciau Lefel A.”

Cynhelir y diwrnodau cofrestru o 10yb tan 6yh ar 22ain o Awst, 10yb tan 3yp ar 23ain o Awst ac o 10yb-7yh ar 27ain a 28ain o Awst.

Dylai unrhyw un sydd wedi derbyn cynnig amodol gan y coleg, yn seiliedig ar eu canlyniadau TGAU, ddod a’u canlyniadau i’r diwrnodau cofrestru.

Tags: ,