Newyddion

Staff Ceffyleg yn cael hyfforddiant gwyddonol gwerthfawr

September 14, 2016

Equine

Cafodd Tîm Ceffyleg Coleg Cambria fudd o ddau ddiwrnod o hyfforddi gyda Lisa Ashton yn ddiweddar.

Mae Lisa, sy’n ymgynghorydd Gwyddor Farchogaeth yn arbenigo mewn hyfforddi ceffylau drwy ‘lens y ceffyl’ a threuliodd dau ddiwrnod gyda staff y ganolfan geffyleg ar safle Llaneurgain.

Datblygodd yr egwyddorion hyfforddi y mae hi’n eu cyflwyno o astudiaeth wyddonol o sut mae’r ceffyl yn dysgu ac mae deg egwyddor hyn yn sicrhau bod y ceffylau’n cael profiad dysgu cadarnhaol a di-straen.

Mae’r tîm ceffyleg wedi bod yn gweithio gyda Lisa i sicrhau bod eu dulliau hyfforddi mor ddyngar a chadarnhaol ag y bo modd.

 

Dywedodd Karen Jones, Rheolwr y Ganolfan:

“Ein nod ydi rhoi hyfforddiant a hwsmonaeth ardderchog i geffylau’r coleg fel eu bod yn cael y gofal gorau posibl.

Cyflwynodd Lisa ddau ddiwrnod gwych o arddangosiadau ymarferol ac a oedd yn ysgogi’r meddwl.  Fel tîm rydym yn awyddus iawn i gynnwys egwyddorion gwyddor marchogaeth fel rhan o’n harferion dyddiol ac rydym eisoes wedi profi manteision ei thechnegau gyda rhai o’n ceffylau newydd ac ifanc ”

 

Bydd Lisa yn parhau i gynorthwyo staff y ganolfan geffylau a dysgwyr yn ystod y misoedd nesaf trwy roi hyfforddiant ac arddangosiadau ychwanegol iddynt.