Newyddion

Staff Cambria yn rhoi cynnig ar Her Gyrchlu enwog ar gyfer elusen

August 26, 2016

Commando challenge before

 

Bu grŵp o staff o bob adran o Goleg Cambria ar yr Her Gyrchlu Delamere  enwog yn ddiweddar er budd elusen y coleg, sef Cymorth Canser Macmillan.

Roed y llwybr cyrchlu  yn hynod o anodd gan brofi staff Cambria i’r eithaf,  oherwydd roedd rhaid iddyn nhw  ddringo dros rwystrau, cropian drwy rhwydi mewn dŵr, croesi afonydd, llithro i lawr sleidiau mawr a dringo bryniau hynod o hir.  Mi ddaeth popeth i’w rhan, gan gynnwys llaid, chwys a dagrau ond mi lwyddodd pawb i gwblhau’r cwrs mewn un darn.

Dywedodd Viv Martin, y Prifathro Cynorthwyol:

“Roedd yn ddiwrnod ac yn weithgaredd gwych. Roedd y tywydd yn berffaith.  Roedd hi wedi bwrw glaw yn drwm cyn y digwyddiad, gan lenwi’r rhwystrau dŵr.  Yna, ar y diwrnod ei hun bu’r haul yn tywynnu drwy’r dydd.

“Da iawn chi a llongyfarchiadau mawr i’r staff a gwblhaodd yr her ddygnwch fwdlyd hon a chodi cannoedd o bunnoedd ar gyfer ein helusen, Cymorth Canser Macmillan.”

Commando challenge after