Newyddion

Staff Avox yn dathlu ar ôl ennill Cymwysterau Rheoli gyda Choleg Cambria

November 12, 2013

Llun o weithwyr llwyddiannus Avox gyda Paul Barlow, Jasbir Dhesi, Alan Bristow,  Sarah Evans a Julie Manford o Goleg Cambria

Mae staff Avox Wrecsam yn dathlu wedi iddynt dderbyn tystysgrifau gan Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) a Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad, trwy Goleg Cambria.

Cwmni yw Avox sy’n helpu cleientiaid yn y diwydiant gwasanaethau ariannol byd-eang i reoli a chynnal data endid cyfreithiol gwir a chywir.

Cynhaliwyd y seremoni cyflwyno Tystysgrifau yn Nhŵr Rhydfudr y cwmni yn Wrecsam gan Jasbir Dhesi Dirprwy Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria a Paul Barlow Prif Swyddog Gweithredu Avox. Llwyddodd y tri grŵp o fyfyrwyr llwyddiannus i ennill tystysgrifau ILM Lefel 2 mewn Arwain Tîm, tystysgrifau ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth a thystysgrifau CIPD mewn Adnoddau Dynol Lefel 3.

Yn bresennol yn y seremoni roedd tri aelod o staff Coleg Cambria – Alan Bristow, Sarah Evans a Julie Manford sydd wedi bod yn gweithio gyda, a chefnogi’r dysgwyr trwy gydol eu cyrsiau. Llongyfarchwyd bob un o’r myfyrwyr gan Paul Barlow, aeth ati i bwysleisio pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus. Dywedodd Jasbir Dhesi pa mor ddeinamig oedd y cwmni yn y gymuned leol, a’i fod yn falch bod y sefydliad yn parhau i roi ymgeiswyr trwy’r fframwaith Prentisiaeth Fodern yn ychwanegol at feysydd eraill o hyfforddiant gyda’r coleg.

Dywedodd Paul Barlow : “Mae cefnogi datblygiad personol yn allweddol i Avox er mwyn sicrhau fod gennym y sgiliau yn fewnol i’n harwain trwy’r cyfnod yma o ehangiad.

“Trwy weithio gyda Choleg Cambria byddwn yn parhau i ddarparu cyfleoedd i arweinwyr y dyfodol  ddatblygu ac ennill cymwysterau proffesiynol.

Dywedodd Alan Bristow Darlithydd mewn Rheolaeth yng Ngholeg Cambria “Ffurfiwyd Avox yn 2003 ac mae’n gwmni sy’n ehangu. Mae Coleg Cambria yn parhau i weithio’n agos gyda’r cwmni er mwyn adeiladu ar lwyddiant diweddar, a darparu darpariaeth ehangach.

Dywedodd Jasbir Dhesi Dirprwy Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria “Mae’n fraint i ni yng Ngholeg Cambria gael dathlu llwyddiant Avox, sy’n rhan bwysig o economi leol Wrecsam.

“Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi’r sefydliad i ehangu darpariaeth a datblygiad busnes pellach, trwy hyfforddi a datblygu eu staff.”

Tags: , , , , ,