Newyddion

Staff a Myfyrwyr yn codi arian ar gyfer yr elusen

December 18, 2014

Engineering Charity

Mae myfyrwyr a staff yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy Cambria wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn codi arian ar gyfer elusen y coleg eleni, sef Ymddiriedolaeth Canser y Frenhines.

Bu myfyrwyr Ffabrigo a Weldio yn gwneud boncyffion Nadolig a dalwyr cannwyll ar siâp sled yn ogystal ag addurniadau Yule Log. Cafodd yr eitemau unigryw eu dylunio a’u gwneud yn gyfan gwbl gan y myfyrwyr. Roeddent ar werth yn y Dderbynfa yng Nglannau Dyfrdwy a chodwyd cyfanswm o £ 134.64 ar gyfer yr elusen.

Gwnaeth myfyrwyr a staff Electrotech hefyd godi cyfanswm o £ 111.25 yn dilyn Movember a Dirwyon Hwyl.

Movember