Newyddion

Her Dydd Gŵyl Dewi Coleg Iâl

March 4, 2013

Ymunodd staff a myfyrwyr Coleg Iâl mewn her yr wythnos hon – dysgu geiriau anthem genedlaethol Cymru, ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ ar gyfer perfformiad arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Cynhaliwyd dwy gystadleuaeth ganu ar ddau gampws y Coleg gan gynnwys cystadleuaeth am berfformiad tîm gorau’r anthem. Daeth y tîm buddugol o’r Adran Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth a gyfunodd berfformiad draddodiadol o’r anthem gyda fersiwn unigryw mewn dull Gangnam. Daeth y digwyddiad i ben gyda chawl a chacennau cri Cymreig am ddim i bawb a fu’n rhan ohono.