Newyddion

Siop yn agor ei drysau yng Ngholeg Cambria

January 5, 2017

new-shop-at-coleg-cambria

Mae myfyrwyr ar safle Llaneurgain Coleg Cambria wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer agoriad eu siop “chabby chic” a fydd yn gwerthu nwyddau a wnaed gan y dysgwyr yn sied grefftau’r coleg.

Agorodd Siop y Celyn ei drysau am y tro gyntaf ar 5 Rhagfyr 2016, ar ôl agoriad swyddogol gan Brif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr Coleg Cambria, Steve Jackson.

Gyda chymorth gan staff mae dysgwyr ILS (Sgiliau Byw’n Annibynnol), wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer lansiad y fenter newydd hon, yn creu nwyddau i werthu yn y siop ynghyd â nwyddau a brynwyd mewn i’w gwerthu. Bydd rhedeg y siop yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr datblygu amrywiaeth o sgiliau adwerthu sydd eu hangen, fel cyfri stoc, delio gydag arian a gwasanaeth cwsmer a rhoi’r sgiliau hyn ar waith.

Dewiswyd enw’r siop yn ofalus iawn gan fod y safle wedi ei adnabod fel ‘Coleg Celyn’ ers blynyddoedd, teimlwyd ei fod yn addas i ddefnyddio’r enw ‘Siop y Celyn’. Ysbrydolwyd yr arddull ‘shabby chic’ gan y cyrsiau’r tir sydd ar gael ar y safle.

Mae Sue McDermott, a sefydlodd y Sied Grefftau, wedi bod yn gweithio gyda thri grŵp ILS er mwyn creu nwyddau unigryw a wnaed â llaw i werthu yn y siop.

“Prif ddiben y sesiynau yw defnyddio sgiliau a thechnegau i gynhyrchu nwyddau a wnaed â llaw o’r dechrau i’r diwedd,” ychwanegodd Sue.

Dywedodd Amanda Ellis, tiwtor Blodeuwriaeth yng Ngholeg Cambria a Rheolwr y Siop:

“Mae wedi cymryd wythnosau i gynllunio a gweithredu’r prosiect, fodd bynnag rydw i’n hapus iawn gyda’r canlyniad.

“Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n galed iawn er mwyn sicrhau llwyddiant Siop y Celyn. Bydd y gwaith maen nhw wedi eu gwneud yn y siop ar bob lefel yn eu galluogi i ddysgu a defnyddio eu sgiliau adwerthu fel sgiliau gwasanaeth cwsmer, delio ag arian, prynu stoc newydd, dilyn anfoneb a phrisio. Bydd yn rhoi hyder iddyn nhw a fydd o gymorth iddyn nhw i ennill swydd yn y dyfodol.”

Dywedodd Paul Raven, Dirprwy Gyfarwyddwr Sgiliau Byw’n Annibynnol:

“Gweithiodd pawb yn andros o galed i sicrhau bod agoriad y siop yn llwyddiannus. Mae’r siop llawn nwyddau crefft ac anrhegion a wnaed â llaw gan y myfyrwyr ar eu cyrsiau.

“ Roedd yn edrych yn ardderchog ac roedd yn wych i weld gymaint o bobl yn dod draw. Bydd y siop ar agor yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn ac yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr ILS datblygu eu sgiliau adwerthu.”

Ychwanegodd y Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr, Steve Jackson:

“Roeddwn yn falch iawn i agor Siop y Celyn yn swyddogol yr wythnos hon. Mae’n fenter wych ar gyfer staff a myfyrwyr, roedd yn hyfryd gweld ein myfyrwyr ILS yn rhan o’r gymuned leol.”

I gael rhagor i wybodaeth ac oriau agor y siop, ffoniwch Lynn Loud ar 01978 267439