Newyddion

Sioe Elusennol yng Ngholeg Cambria

May 19, 2016

Charity Event Equine 1

Bydd Coleg Cambria Llaneurgain yn cynnal Sioe Elusennol y dydd Sadwrn yma, 21 Mai er budd Cymorth Canser Macmillan, sef elusen y coleg am eleni.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sioe geffylau hwyl ddigyswllt a gwahanol ddosbarthiadau i bawb i gael cymryd rhan ynddynt a bydd llawer o wobrau ar gael. Yn ystod y digwyddiad a fydd yn cael ei gynnal yn yr Uned Ceffylau yn Llaneurgain. Bydd yna sioe gŵn, barbiciw, lluniaeth a rafflau hefyd, yn ogystal â chyfle i ymweld â’r Ganolfan Bridiau Prin ar y safle.

Dywedodd Karen Jones, Y Rheolwr Ceffyleg:

Mae staff a myfyrwyr wedi bod yn brysur yn trefnu’r digwyddiad elusennol hwn. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at groesawu’r gymuned leol i Goleg Cambria Llaneurgain a gobeithio y gallwn godi arian ar gyfer ein helusen eleni.”

Bydd y digwyddiad yn dechrau yn brydlon am 10am a dylid cyflwyno pob cais i gystadlu ar y diwrnod ei hun. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad anfonwch e-bost at: rachel.wilson@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267,401.