Newyddion

Sioe Deithiol Effeithiau Angheuol yng Ngholeg Cambria

May 26, 2015

Deadly Impact

Daeth y Sioe Deithiol Effeithiau Angheuol i Goleg Cambria yn ddiweddar i roi gwybod i fyfyrwyr am ffeithiau moel gyrru’n beryglus.

Cynhaliodd cynrychiolwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, gyfres o weithdai i drafod goblygiadau gyrru’n wael neu’n anniogel.

Roedd y sesiynau di-flewyn ar dafod yn canolbwyntio ar y ‘Pump Angheuol’ sy’n cynnwys goryrru, yfed neu gymryd cyffuriau, dim gwregysau, defnyddio ffonau symudol a gyrru’n beryglus a chanlyniadau dewisiadau a phenderfyniadau gwael.

Siaradodd Sharon Bouckley o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am oblygiadau go iawn y ‘Pump Angheuol’ a chafwyd disgrifiad byw gan y parafeddyg Dermot O’Leary am yr hyn sy’n digwydd i’r corf dynol mewn gwrthdrawiadau.  Rhybuddiodd y Rhingyll Nicky Collison, Heddlu Gogledd Cymru, am oblygiadau bod yn gyfrifol am wrthdrawiad, sy’n cynnwys pwyntiau cosb ar drwydded yrru neu hyd yn oed garchar.

Nod y negeseuon a gyflwynwyd oedd ceisio cael y myfyrwyr i sylweddoli beth yw eu cyfrifoldebau pan fyddant yn teithio ar y ffyrdd.  Cynlluniwyd y cyflwyniadau fel eu bod yn dangos y niwed corfforol yn ogystal â’r effaith emosiynol ehangach y mae gwrthdrawiadau ar y ffyrdd yn eu hachosi.