Newyddion

Sgiliau Amy yn arwain at yrfa ddelfrydol

March 3, 2016

Amy Davies T &T

Derbyniodd myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Cambria ymweliad gan gyn-fyfyriwr i siarad am sut mae ei gyrfa wedi mynd o nerth i nerth ar ôl astudio yn y coleg.

Astudiodd Amy Davies o Gaerwys gwrs Teithio a Thwristiaeth Lefel 2 ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria. Ar ôl cwblhau ei chwrs, aeth Amy ati i wneud ceisiadau am swyddi o fewn y diwydiant, a llwyddodd i dderbyn swydd gyda Sykes Cottages yng Nghaer fel ymgynghorydd teithio.

Siaradodd Amy efo’r myfyrwyr am y diwydiant a sut mae’r cwrs yn y coleg wedi bod o fudd iddi wrth geisio am ei swydd ddelfrydol. Yn ogystal â hyn soniodd Amy am sut mae’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygodd yn ystod ei chwrs yng Ngholeg Cambria wedi ei helpu’n sylweddol wrth ddatblygu ei gyrfa.

Wrth siarad ar ôl yr ymweliad, dywedodd Sue Griffiths, sy’n diwtor:

“Mae Amy wedi llwyddo’n dda iawn ers gadael y coleg ac mae’r hyder mae hi wedi ei fagu o fewn y diwydiant yn amlwg. Hoffwn ddiolch iddi am gymryd yr amser i rannu ei phrofiadau gyda’r myfyrwyr; mae hefyd yn fuddiol i’r dysgwyr glywed o lygad y ffynnon yr hyn sydd ei angen arnynt i ennill swydd yn y diwydiant. ”

“Rwyf wedi gweithio mor galed dros y misoedd diwethaf i gyrraedd lle dwi eisiau bod, a dwi mor falch fy mod i wedi dal ati a pheidio rhoi’r gorau iddi, ” ychwanegodd Amy.

“Mae’n bwysig datblygu cynifer o sgiliau a phosib ac mi wnaeth y cwrs Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria gynnig yr hyn yr oeddwn i ei angen i gael swydd dda. Os ydych chi’n trio’n ddigon caled ac yn dal ati, byddwch yn cyflawni’ch nod mewn bywyd.”