Newyddion

Sesiwn Rhigwm a Chân yng Ngholeg Cambria

June 23, 2014

Sing and Story

Cynhaliodd Menter Iaith Sir y Fflint a Menter Iaith Maelor Sesiwn Rhigwm a Chân ym Meithrinfeydd ‘Toybox’, Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy a Meithrin Coleg Cambria Iâl, fel rhan o ddathliadau Mis Iaith ar Daith. Sef mis o ddigwyddiadau ar draws Sir y Fflint a Wrecsam yn ystod mis Mai yn dathlu’r iaith Gymraeg.

Cafodd plant bach y ddau safle gyfle i fwynhau’r sesiwn drwy helpu’r swyddog i ddal gwahanol ddeunyddiau i ddod â’r storïau’n fyw. Roedd pawb wrth eu boddau yn ystod yr amser stori a chanu, ac roedd y plant bach wedi gwirioni gyda’r pypedau.

Meddai Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint:
“Mae plant bychain fel sbwng yn amsugno popeth, ac felly dyma amser delfrydol i gyflwyno storïau, rhigymau a chaneuon cyfrwng Cymraeg iddyn nhw.

‘’Roedd y gwenu a’r chwerthin yn ystod y sesiynau yn bleser i’w weld a’i chlywed. Mae manteision o bob math i fagu eich plant yn ddwyieithog, a pha rodd well i roi i’ch plant na chyflwyno ail iaith iddyn nhw?

‘’Diolch i staff y ddwy feithrinfa am eu croeso cynnes, ac roedd hi’n braf iawn gweld y Gymraeg ar waliau’r feithrinfa a chlywed staff yn defnyddio geirfa Cymraeg gyda’r plant. Mae hyn i gyd yn gymorth mawr gyda datblygu sgiliau iaith y plant.”