Newyddion

Seren y Dyfodol Coleg Cambria

July 13, 2016

Stars of the future crop

Mae John Davies, 18 oed o Bontybodkin, sy’n brentis peirianneg yng Ngholeg Cambria, yn dathlu ar ôl iddo ddathlu ennill y brif wobr yng nghategori Mecanydd Offer ym mhedwaredd seremoni Gwobrau ‘Sêr y Dyfodol’.

Mae gwobrau Sêr y Dyfodol yn gynllun blynyddol a gafodd ei greu gan y Gymdeithas Hurio Offer Adeiladu (CPA) i gydnabod pobl ifanc dawnus ar gynlluniau prentisiaid mecanyddion offer.  Ymgeisiodd 750 o brentisiaid ar gyfer gwobrau eleni a gafodd eu cyflwyno mewn seremoni fawreddog yn sioe craeniau ac offer mynediad ‘Vertikal Day’ ar Gae Ras Haydock.  Mae gwaith y prentisiaid yn y coleg a’u hamgylchfyd gwaith, yn cael ei asesu trwy gydol y flwyddyn academaidd, yn ogystal â’u brwdfrydedd a’u hymrwymiad i ddysgu.

Caiff John ei gyflogi gan Richard Tressider, contractwr lleol o Dreuddyn ger Yr Wyddgrug, ac mae hefyd yn astudio ar gyfer cymhwyster mewn Cynnal a Chadw Offer yng Ngholeg Cambria.

Dywedodd Simon Parker, Darlithydd Peirianneg Peiriannau’r Tir:

“Roeddwn i wrth fy modd bod John wedi derbyn y wobr bwysig hon.  Rwy’n hynod o falch ei fod wedi cael ei ddewis fel enillydd o blith cymaint o gystadleuwyr a bod ei allu a’i ymdrech wedi cael eu gwobrwyo.“