Newyddion

Ysgoloriaeth i Ddysgwr yng Ngholeg Iâl

March 30, 2012

Dyfarnwyd ysgoloriaeth i fyfyriwr yng Ngholeg Iâl sy’n dilyn cyrsiau Safon Uwch mewn Cymraeg, Ffrangeg a Hanes ar gyfer ei hastudiaethau prifysgol.

Gydag uchelgais o fod yn athrawes Cymraeg, bydd Nicola, 17 oed, yn mynd i Brifysgol Bangor i ddilyn cwrs Cymraeg fel ail iaith, ond iddi gyrraedd ei graddau disgwyliedig. Bydd ennill ysgoloriaeth yn galluogi’r dysgwr o Iâl, sy’n mwynhau Cymraeg, i gael cyllid ac ehangu ei chyfleoedd wrth iddi ymdopi â bywyd mewn addysg uwch.

Dechreuodd Nicola, sy’n dod o Fangor Is-coed, ddysgu Cymraeg yn 8 oed ac wedi iddi fynychu Ysgol Maelor, Llannerch Banna, penderfynodd symud i Goleg Iâl i ddilyn cyrsiau Safon Uwch.

“Rwyf wrth fy modd yng Ngholeg Iâl,” meddai Nicola. “Mae’r ffordd o fyw a’r llwyth gwaith yn baratoad da ar gyfer y brifysgol.”

Ymuna Nicola â nifer gynyddol o ddysgwyr yng Ngholeg Iâl sydd wedi llwyddo i ennill ysgoloriaethau i’r brifysgol yn ystod y flwyddyn academaidd hon.