Newyddion

Sarah yn ennill Statws ‘Arbenigwr’ efo Dermalogica

February 27, 2015

Dermologica 1

Mae aelod o staff Coleg Cambria wedi ennill statws ‘Arbenigwr’ efo’r cwmni gofal croen, Dermalogica.

Cwblhaodd Sarah Edwards, Rheolwr Masnachol ac Asesydd yn Salon Iâl, gam olaf ei hyfforddiant gyda Dermalogica yn ddiweddar, ac o ganlyniad enillodd statws ‘Arbenigwr’ – yr unig Arbenigwr yn Wrecsam! Mae hyn yn galluogi cleientiaid i ddod o hyd i arbenigwr o fewn eu hardal ar wefan Dermalogica – sy’n eu cyfeirio at Salon Iâl yn Wrecsam.

“Mae Sarah Edwards o Goleg Cambria, wedi ennill statws Arbenigwr Dermalogica, sy’n ei chydnabod fel un o’r gweithwyr proffesiynol gofal croen hyfforddedig uchaf yn y wlad”, dywedodd cynrychiolydd o’r cwmni.

“Fel therapydd, mae Sarah wedi cwblhau addysg ôl-raddedig yn y Sefydliad Croen Rhyngwladol, yn hyfforddi gyda Dermalogica, brand gofal croen proffesiynol o’r radd flaenaf.

“Er mwyn cyrraedd y safon yma, mae Sarah wedi cwblhau cyfres o sesiynau cynnyrch, triniaeth a busnes arbenigol. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn ystod o weithdai unigryw, sy’n cael eu cynnig i’r therapyddion mwyaf cymwys a gwybodus yn unig. Mae hyn wedi galluogi Dermalogica i wobrwyo a chydnabod Sarah fel un o’r goreuon yn y diwydiant.

Dywedodd Sarah:

‘’Mae’r hyfforddiant wedi bod yn waith caled, ond yn werth pob eiliad. Mae derbyn cydnabyddiaeth gan Dermalogica o’m sgiliau proffesiynol, ymrwymiad a gwybodaeth yn y maes wedi bod yn wych yn ogystal â’r cyfle i roi cyngor arbenigol i’n dysgwyr a’n cleientiaid ynglŷn â’u croen a’r cynhyrchion gorau sydd ar gael gan Dermalogica. Mae Salon Iâl yn ymroddedig i ddarparu canlyniadau croen iach trwy addysg, arloesi ac argymhellion proffesiynol.”