Newyddion

Santas Cambria yn rhedeg i Elusen

December 17, 2015

Santa Run 1

Gwnaeth staff Coleg Cambria Llysfasi gymryd rhan yn ddiweddar yn Nigwyddiad Rhedeg 5C Santas Clwyd er budd elusen y coleg eleni, Cymorth Canser Macmillan.

Rhedodd wyth aelod o staff, yn cynnwys aelodau o’u teuluoedd, plant ac anifeiliaid anwes, i gopa Moel Famau ar hyd Bryniau Clwyd mewn amodau gwlyb iawn. Ar ddiwedd y ras cafodd pawb fedal a theisen siocled haeddiannol.

Dywedodd Kath Roberts, Arddangoswr Hyfforddwr mewn Gofal Anifeiliaid yn Llysfasi, a fu’n annog y staff i gymryd rhan yn y digwyddiad:

“Diolch i bawb a gymerodd ran yn y Ras Santa 5C ddydd Sul ac i’r rhai a wnaeth ein noddi. Diolch yn arbennig i Elgan (7), Owain (6), Osian (9) ac Erin (6) a redodd fel y gwynt er gwaethaf y tywydd garw.”

Santa Run 2